OGŁOSZENIA
 

 
ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
www.arslibra.pl

Zapraszamy do zamieszczania na naszej stronie:
- ogłoszeń,
- informacji o wydarzeniach lub spotkaniach,
- ciekawych wyjazdach,
- warsztatach, seminariach, zjazdach,
- artykułów sponsorowanych,
- reklam i banerów reklamowych.

CENNIK
- ogłoszenie odwołujące się do strony zewnętrznej (link) - 50 zł,
- ogłoszenie odwołujące się do treści zamieszczonej na www.arslibra.pl - 100 zł,
- artykuł lub wywiad z notką odsyłającą do wydarzenia - 100 zł,
- newsletter - pierwsza emisja gratis dla osób zamieszczających ogłoszenia, kolejne emisje (nie częściej niż co 10 dni) - 30 zł
- reklamy stałe - np. gabinetu, centrum, ośrodka, osoby, książki, - 100 zł (do 6 miesięcy), 180 zł (roczna).

DODATKOWE INFORMACJE
- Wszystkie ogłoszenia i nadsyłane materiały będziemy traktować indywidualnie.
- Treść ogłoszeń powinna być chociaż lekko zbliżona do szeroko rozumianej tematyki dotyczącej rozwoju duchowego lub osobistego.
- Ogłoszenie informujące o imprezie z dokładną datą będzie zamieszczane maksymalnie przez 90 dni.
- Informacje zawarte w ogłoszeniach mogą być redagowane lub usuwane jeśli godzą w dobre obyczaje lub są niewiarygodne.
- Zastrzegamy sobie prawo odmowy zamieszczenia ogłoszenia,
- Stronę Arslibra odwiedza w każdym miesiącu kilka tysięcy Internautów, a newsletter otrzymuje ponad osiem tysięcy stałych Czytelników.
- Jesteśmy także otwarci na propozycje współpracy przy organizowaniu wspólnych przedsięwzięć, służymy ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, wiedzą, rozeznaniem na rynku i sprawną organizacją.

Ogłoszenia i wszelkie materiały prosimy nadsyłać na adres mailowy: arslibra@o2.pl