10 - 11 - 12 XI 2017
MIKROKINEZYTERAPIA
moduły: A + 1/2 B
leczenie małym ruchem
trzydniowy profesjonalny kurs
prowadzi Władysław Batkiewicz

FRANCUSKA METODA REHABILITACYJNA

Istotą Mikrokinezyterapii jest manualne badanie zaburzeń naturalnych rytmów życiowych na poziomie różnych tkanek organizmu, począwszy od tkanki mięśniowej, poprzez nerwową aż do błon śluzowych narządów wewnętrznych i gruczołów wydzielania wewnętrznego, powstałych w wyniku różnego rodzaju urazów: powypadkowych (skręcenie stawu, złamanie kości), środowiskowych (wysoka i niska temperatura, natężenie dźwięku, wilgotność) bakteryjnych, wirusowych, toksycznych a wreszcie emocjonalnych (sytuacje stresogenne).

Mikrokinezyterapia posługuje się specyficzną formą dotyku nazwaną "mikropalpacją". Mikrokinezyterapia zakłada, że ciało człowieka posiada naturalne mechanizmy samoleczenia, które mogą ulec zakłóceniu, gdy czynnik uszkadzający przewyższa możliwości obronne organizmu. Następuje wtedy zjawisko zapamiętywania urazu nazwane w metodzie "blizną chorobową", zakłócającą rytmy życiowe tkanek organizmu.

Po stwierdzeniu zaburzenia na poziomie tkanek organizmu, następuje stymulacja, przywracająca naturalne rytmy życiowe. Daje to w efekcie rozluźnienie tkanki mięśniowej, nerwowej i mięśniówki gładkiej narządów wewnętrznych, gruczołów wydzielania wewnętrznego, jak i stawów "obsługiwanych" przez wyodrębnione embriologicznie łańcuchy mięśniowe. Mikrokinezyterapia jest szczególnie przydatna w usuwaniu powypadkowych bólów mięśniowych, sztywności mięśniowej i ograniczeń ruchomości stawów. Ponadto pozwala organizmowi uruchomić naturalne procesy samoleczenia podczas chorób i jak i rekonwalescencji.

Autorami metody są Daniel Grosjean i Patrice Benini. Mikrokinezyterapia jest nauczana i stosowana w wielu krajach Europy jak i świata.

Autorzy metody, jak i wielu mikrokinezyterapeutów wykonali w warunkach klinicznych, jak i w gabinetach prywatnych liczne badania i obserwacje, zebrane i usystematyzowane w Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapii w Point a Mousson we Francji.

WSKAZANIA
Mikrokinezyterapia polecana jest w zdecydowanej większości jednostek chorobowych. Szczegolnie dobre rezultaty odnotowuje się przy następujących dolegliwościach mających podłoże:

psychiczne: nerwice, stany depresyjne, stany lękowe, bezsenność.

fizyczne: choroby reumatyczne, bóle pourazowe wszelkiego rodzaju, bóle pleców, nerwobóle, rwa kulszowa, alergie (skórne oraz oddechowe).

Ucząc się Mikrokinezyterapii poznasz:
1. Usystematyzowany sposób zbierania ważnych z terapeutycznego punktu widzenia informacji za pomocą najdoskonalszego narzędzia diagnostycznego - Twoich rąk.
2, Bazujący na embriologii nowatorski podział mięśni, stanowiący podstawę metody.
3. Oryginalną, autorską metodę szybkiego i precyzyjnego diagnozowania dysfunkcji mięśniowej w zależności od etiologii, przyczyny, jaka ją wywołała: fizycznej, środowiskowej lub emocjonalnej.

Będziesz w stanie, bazując na badaniu palpacyjnym tkanki skórnej i mięśniowej, określić rodzaj "rany emocjonalnej", zapisanej na poziomie tkanek ciała.

1. Różnorodne, w zależności od przyczyny, techniki usuwania bólu, sztywności mięśniowej, rozluźniania stawów kręgosłupa, jak i obwodowych oraz poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych.
2. Poprzez pracę na miękkich tkankach ciała będziesz w stanie przynieść pacjentowi ulgę w jego cierpieniu fizycznym jak i emocjonalnym lub pozwolić na konfrontację z przeżyciami wypchniętymi do podświadomości, a wywołującymi różnego rodzaju problemy somatyczne.
3. Dostaniesz do ręki nowe, proste w praktyce a jednocześnie bardzo skuteczne narzędzie terapeutyczne, które pozwoli Ci wyleczyć wiele problemów, z którymi nie radziłeś sobie dotychczas lub uzupełni i wzbogaci stosowane przez Ciebie metody.

ODBIORCY KURSU:
W kursie mogą uczestniczyć: lekarze, fizjoterapeuci (magistrowie, licencjaci i technicy), technicy masażyści oraz studenci fizjoterapii (ostatni rok studiów).WŁADYSŁAW BATKIEWICZ
Autor książki "Starosłowiański Masaż Brzucha" (wydawnictwo KOS). Jest licencjonowanym fizjoterapeutą, członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej z siedzibą w Oleśnicy oraz członkiem Ukraińskiego Stowarzyszenia Narodowej Manualnej Terapii z siedzibą w Kijowie.
Prowadzi kursy "Mikrokinezyterapii", "Starosłowiańskiego_Masażu_Brzucha" i "Taszkiernii".
Od zawsze interesował się metodami oddziaływania na ciało i psychikę człowieka.
Nauka w Akademii Rolniczej w Krakowie na Wydziale Zootechniki oraz w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności na Wydziale Fizjoterapii, pozwoliła mu w znacznym stopniu poznać anatomię i fizjologię roślin, zwierząt oraz ludzi.
Zapraszamy na kurs Mikrokinezyterapii
10 - 11 - 12 XI 2017 - Moduły: A + 1/2 B
Warszawa, ul. Grażyny 13, sala Zielona, parter.

Program kursu to konsekwencja prawie 40 lat doświadczeń i obserwacji autorów oraz ponad 5000 terapeutów we Francji i wielu krajach świata.

Początki techniki bazują na obserwacjach mikroruchów kości czaszki - Shuterland oraz medycynie krzyżowo czaszkowej - Uplanger. Daniel Grosjean i Patrice Benini oparli się na embriologii, filogenezie i naturalnych zdolnościach samoleczenia organizmu. Embriologia przyczyniła się do powstania nowatorskiego podziału mięśni ciała, map diagnostyki dysfunkcji mięśniowych na powierzchni skóry, usystematyzowania pierwotnych rytmów życiowych tkanek. Filogeneza oraz ewolucja układu nerwowego dały podstawy filozofii terapeutycznej pozwalającej na diagnostykę podstawowych rodzajów traum fizycznych oraz traum emocjonalnych, zaburzających funkcjonowanie organizmu.

Całość tworzy zwartą i prostą terapię, pozwalającą z jednej strony szybko i skutecznie leczyć dysfunkcje mięśni i narządów ruchu a z drugiej w wyniku uruchomienia procesów samoleczenia polepszyć funkcjonowanie organów wewnętrznych, łagodzić objawy różnego rodzaju stanów chorobowych, przynosić poprawę stanu fizycznego, jak i psychicznego.

Ta metoda terapeutyczna jest nowatorska, ale, jak wykazały liczne badania i praktyka, cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem terapeutów jak i pacjentów. Doświadczenia prowadzącego kurs, zebrane podczas praktyki we Francji i Szwajcarii oraz obserwacji w szpitalach na terenie Polski, potwierdzają zalety tej metody.

Wieloletnie obserwacje kursantów wykazały, że każda osoba zainteresowana nauką mikrokinezyterapii jest w stanie bez problemu przyswoić sobie techniki mikropalpacji.

Program podstawowy składa się z pięciu modułów, z których każdy trwa dwa dni, a więc 16 godzin. Każdy z modułów obejmuje część teoretyczną a następnie zajęcia praktyczne.

Moduł A obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W programie:

- Podstawowe pojęcia i definicja Mikrokinezyterapii.
- Embriologia - rozwój i budowa zarodka, listki zarodkowe - ektoderma, mezoderma (przyosiowa, boczna, pośrednia) i endoderma.
- Pojęcie rytmów życiowych.
- Zasady mikropalpacji: postawa ciała, techniki pracy dłońmi.
- Dwa podstawowe typy urazów mięśniowych: pourazowe i "nerwowe" i sposoby ich leczenia.
- Podział mięśni mezodermy przyosiowej (osiowe, przyosiowe, podłużne), pochodzących embriolologicznie z szyjnego, piersiowego, lędźwiowego i ogonowego odcinka kręgosłupa.
- Diagnostyczne strefy skórne - mapy ciała mięśni pochodzących z mezodermy przyosiowej, występujące na tułowiu i kończynach dolnych.
- Patologie w/w mięśni.
- W części praktycznej: leczenie bolesności i sztywności pourazowej w/w mięśni, mające bezpośredni i pośredni wpływ na kondycję kręgosłupa oraz miednicy.

Moduł B obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W programie:

- Budowa czaszki, przyporządkowanie kości czaszki do trzech kręgów czaszkowych.
- Mięśnie głowy pochodzące z mezodermy przyosiowej. Diagnostyka urazów i leczenie.
- Budowa i rozwój mezodermy bocznej: somatopleura i splanchnopleura.
- Podział i budowa 12 grup mięśniowych (dróg) przypisanych do poszczególnych kręgów kręgosłupa piersiowego i trzech grup mięśniowych przypisanych do odcinka lędźwiowego.
- Przyporządkowanie narządów wewnętrznych do określonych grup mięśniowych (dróg).
- Diagnostyka stanu mięśni prążkowanych tułowia i kończyn oraz mięśni gładkich narządów wewnętrznych.
- Patologie grup mięśniowych i narządów wewnętrznych.
- W części praktycznej: leczenie w/w mięśni, mających bezpośredni wpływ na poprawę funkcjonowania narządów wewnętrznych oraz rozluźniania stawów obwodowych.

Moduł C obejmuje 18 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W programie:
- "Łuki skrzelowe" czyli grupy mięśniowe (drogi)  głowy wraz z odpowiadającymi narządami wewnętrznymi (gruczołami wydzielania wewnętrznego), pochodzące z mezodermy bocznej. Diagnostyka i leczenie.
- Układ moczowo - płciowy pochodzący z mezodermy pośredniej. Rozwój embriologiczny, podział na grupy. Połączenia powięziowe narządów układu moczowo - płciowego z kośćmi i kręgosłupem. Diagnostyka i leczenie.
- Embriologiczny rozw
ój układu nerwowego. Budowa i rozwój ektodermy.
- "Uraz nerwowy" - definicja, budowa nerwu. Przyczyny zakłócenie przesyłu impulsów nerwowych oraz wynikające z tego patologie.
- Nauka badania palpacyjnego "urazów nerwowych" na poziomie naskórka.
- Ewolucja rozwoju układu nerwowego na poziomie: robaków, bezkręgowców, kręgowców, układu przywspółczulnego, układu współczulnego, kory dawnej, kory starej, kory nowej, ich odpowiedniki w układzie nerwowym człowieka.
- Diagnostyczne mapy poszczególnych etapów rozwoju układu nerwowego na poziomie naskórka.
- W części praktycznej: techniki diagnostyki i leczenia "urazów nerwowych" mięśni prążkowanych oraz mięśniówki gładkiej narządów wewnętrznych.


Zajęcia w godzinach:
piątek - od 10:00 do 19:00 (z przerwą na obiad).
sobota, niedziela - od 09:00 do 18:00 (z przerwą na obiad).
niedziela - od 09:30 do 15:00 (bez przerwy na obiad).
Wymagane wcześniejsze zgłoszenia.

Uczestnicy powinni być ubrani w wygodne stroje: koszulka, spodnie i skarpetki.
Po kursie wydawane są odpowiednie zaświadczenia.
Koszt uczestnictwa: 1.200zł
Uczestnictwo z własnym łóżkiem do masażu to zniżka 50zł (prosimy o zgłoszenia)

Zajęcia w Warszawie odbędą się w: Centrum Konferencyjnym "Społem", ul. Grażyny 13, sala Zielona, parter.
Dojazd:
z Dworca Centralnego - tramwaj 10, od Domów Centrum - tramwaje 18 i 35.
Wysiadamy na przystankach "Dworkowa" lub "Morskie Oko".


Noclegi:
W Centrum Konferencyjnym "Społem" można rezerwować także pokoje gościnne, które znajdują się w tym samym budynku,
Na hasło Ars Libra otrzymają Państwo zniżkę na noclegi w czasie kursu.
pokój 1-osobowy - 145 zł
pokój 2-osobowy - 175 zł
pokój 3-osobowy - 205 zł
telefon do rezerwacji: 22 44 08 210
e-mail: pokoje@csk-spolem.pl


Podręczniki: (na zamówienie)
"Tom I" zawierający materiał modułu A i B - 60 zł
"Tom II" zawierający materiał modułu C - 45 zł
"Mikropalpacja, podstawa Mikrokinezyterapii" - 35 zł


Zapisy: arslibra@o2.pl tel: 22 - 768 - 00 - 68, 501 - 504 - 673