ENNEAGRAM DUCHOWY
seminarium I-go stopnia
po raz pierwszy w Polsce
prowadzi
ANNA MARIA SCHÖNBORN

15 - 16.X.2016 - Warszawa

Słowo "Enneagram" wywodzi się z greckiego i oznacza figurę dziewięcioramienną. Tym słowem został nazwany system badań natury ludzkiej na poziomie esencji.
Enneagramm jest niesłychanie wymagającym zaproszeniem do psychicznego i duchowego rozwoju, pod warunkiem jednak, iż przekazuje się go zgodnie z jego pierwotnym zamierzeniem.
Praca z naszą osobowością przy pomocy Enneagramu postrzegana jest jako oś transformacji, dzięki której nasza świadomość będzie osiągała wyższy jej poziom aż do oświecenia włącznie.
Enneagram zbudowany jest na dziewięciu dominujących cechach charakteru.
Rozpoznanie dominujących cech i ich wspólnych połączeń, podporządkowanie i dynamika doprowadzają do transcendencji.

Legenda o powstaniu Enneagramu mówi, że jego początki sięgają wielu tysięcy lat wstecz. Wiedza ta była wzbogacana i przekazywana dalej.
Z Enneagramem związane są wielkie nazwiska takie jak Pitagoras, Georgij Gurdżijew, Richard Rohr, Carl Gustaw Jung, Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Helen Palmer oraz Eli Jaxon-Bear. To Oni rozwinęli i udostępnili enneagram całemu zachodniemu światu.

Dziewięć typów osobowości
1 - Perfekcjonista (The Perfectionist)
Reformator, pryncypialny, uporządkowany. Bardzo wymagający dla siebie i innych. Życie to dla niego przede wszystkim planowanie obowiązków.
Typowi przedstawiciele: Mahatma Gandhi, Margaret Thatcher, Abraham Lincoln.

2 - Dawca (The Giver)
Opiekun, ciepły, troskliwy i wielkoduszny. Doskonale wyczuwa potrzeby innych i stara się je zaspokajać, aby w zamian zyskać miłość i akceptację.
Znani Dawcy: Nancy Reagan, Dolly Parton, Elisabeth Taylor.


3 - Wykonawca
(The Performer)
Energiczny, wysoce efektywny, ufa swoim możliwościom i zawsze dąży do osiągnięcia postawionego celu. Uważa, że na świecie liczą się tylko ci, którzy odnieśli sukces - zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Przedstawiciele: Bill Gates, Giorgio Armani, Donald Trump.

4 - Indywidualista (The Romantic)
Romantyk, ma bardzo wrażliwe odczucia i emocje, jest czuły i spostrzegawczy. Ma poczucie inności, wiecznie czeka na szczęście, które właśnie ma nadejść.
Typowi Indywidualiści: Fryderyk Chopin, Johnny Depp, Charlie Chaplin.

5 - Obserwator
(The Observer)
Introwertyk, ciekawy świata, analityczny i wnikliwy. Przeczulony na punkcie prywatności i niezależności. Uważa, że nie należy kierować się emocjami, ponieważ są one zbyt nietrwałe, a uzewnętrznianie ich osłabia bezstronność.
Znani Obserwatorzy: Dustin Hoffman, Albert Camus, Franz Kafka, Meryl Streep, Marlene Dietrich, Artur Rubinstein.

6 - Lojalista (The Questioner)
Odpowiedzialny, godny zaufania, lojalny wobec rodziny i przyjaciół. Wyszukuje zagrożenia. Jest obowiązkowy i sumienny, oddany przyjaciel.

Typowi Lojaliści; Woody Allen, Sigmund Freud, Sylwester Stallone, Arnold Schwarzenegger.

7 - Epikurejczyk
(The Optimist)
Entuzjasta, bardzo energiczny, żywotny i nastawiony optymistycznie. Chce uczestniczyć w życiu i czerpać z niego pełnymi garściami. Życie dla niego to jedna wielka przygoda i zabawa.
Przedstawiciele: Steven Spielberg, Wolfgang Amadeus Mozart.


8 - Szef (The Protector)
Przywódca, bezpośredni, ufa własnym możliwościom, odważny, opiekuńczy, dominujący i waleczny. Pokazuje swoją siłę i jest ekspansywny. Wszystkiego chce więcej, jest zawsze najgłośniejszy.
Znani Szefowie: Brad Pitt, Robert De Niro, Frank Sinatra, Georgij Gurdżijew.

9 - Mediator
(The Mediator)
Rozjemca, spokojny, pokojowo nastawiony, lubi pomagać innym. Wie czego chcą inni i dlatego może reprezentować każdą ze stron. Sam niezdecydowany i powolny.
Znani Mediatorzy: Ronald Regan, Milton Erickson, Morgan Freeman, Ringo Starr.


- Eli Jaxon-Bear
jest moim duchowym nauczycielem już od dziesięciu lat i to u niego uczyłam się tajników tego wspaniałego systemu zajmującego sie typologią charakterów, jej dynamiką i uwalniania się od zachowań. Jaxon-Bear opracował specjalne metody, które należą do najbardziej sprawdzonych w zachodnim świecie psychoterapii. Są one niezbędne i dzięki nim możemy się "obudzić z iluzji" w każdym momencie naszego rozwoju życiowego - Anna Maria Schönborn.


ANNA MARIA SCHÖNBORN
Specjalistka od ekonomii i komputerów po wyjeździe z Polski do Niemiec w latach osiemdziesiątych rozpoczęła pracę jako pielęgniarka na oddziale osób pozostających w śpiączce. To własnie w tym niezwykłym miejscu ujawniły się jej zdolności parapsychiczne. W tym czasie spotkała wielu nauczycieli, którzy pomogli jej zrozumieć kim jest oraz towarzyszyli jej w procesie samorozwoju.
Na swojej drodze duchowej poznała między innymi: metodę Silvy, energię Reiki, energię Kundalini, Tantrę, hawajską filozofię Huna, One Light Healing Touch, Enneagram wg szkoły Eli Jaxon-Bear, CreativPower® metodę dr Ministera.
Została także terapeutką światowego towarzystwa dobroczynnego "Leela" założonego przez EliJaxon-Bear i jego żonę Gangaji w celu pomagania tym, którzy znajdują się na drodze do Oświecenia.

Czytaj wywiad z Anną Marią Schönborn - Tajemnice Duchowego Enneagramu

Enneagram Duchowy to warsztaty składające się z trzech stopni. Każdy stopień to dwudniowe weekendowe zajęcia.

Plan pobytu Anny Marii Schönborn w Polsce:
14.X.2016 (piątek), godz. 19:00
Spotkanie otwarte i wykład poświęcony Enneagramowi
Warszawa, ul. Grażyny 13, parter

15 - 16.X.2016 (sobota - niedziela)

Enneagram Duchowy - warsztaty, stopień I.
Warszawa, ul. Marszałkowska 62
w godzinach 10:00 - 18:00. (z godziną przerwą na obiad)
Wyłącznie na wcześniejsze zapisy, (ilość miejsc ograniczona).
Koszt seminarium: 590 zł (cena promocyjna)
Wykłady i zajęcia będą prowadzone w języku polskim.
Ilość miejsc ogrniczona - tylko 25 uczestników.
Uwaga: możesz obniżyć koszt zajęć nawet do 50% zapraszając swoich znajomych.
Osobom zainteresowanym przesyłamy szczegółowe informacje.


17.X.2016
Sesje indywidualne. Polecamy w przypadkach:
- indywidualna praca z Enneagramem,
- czytanie Duszy,
- odczyty z Kroniki Akaszy,
- różne formy pracy z energią,
- uzdrawianie na poziomie: fizycznym, psychicznym, duchowym i emocjonalnym,
- rozwiązywanie problemów: rodzinnych, biznesowych i sercowych,
- pomoc w uzyskaniu poprawy stanu zdrowia o nieustalonych przyczynach.
Czas trwana sesji 45min.
Opłata: 250 zł

Miejsce: Warszawa, ul. Marszałkowska 62
tylko na wcześniejsze zapisy z przedpłatami


Więcej informacji: ARS LIBRA
tel: (22) 768 00 68, 605 083 118, 501 504 673

Zgłoszenia przyjmujemy na: arslibra@o2.pl