top of page
Gradient

EWA BREMEC
DIAGNOSTYKA KARMICZNA wg Marjana Ogorevca

relacje, związki, praca, traumy, problemy rodzinne
Sesje Indywidualne - online

Diagnostyka Karmiczna


 

Dzięki posiadanym przez siebie zdolnością pozazmysłowym Ewa Bremec podczas seminarium pomoże nam w uporządkowaniu i uwolnieniu się na wielu poziomach od problemów występujących w partnerstwie, związkach małżeńskich oraz w naszych relacjach w pracy, szkole lub środowisku.

Diagnostyka Karmiczna - to metoda łącząca wiedzę i tradycję Wschodu, z której wywodzi się pojecie karmy (prawo przyczyny i skutku) ze współczesną nauką i medycyną, do której należy diagnostyka.
Opracowana przez Ewę Bremec wieloletnią tłumaczkę i uczennicę Marjana Ogorevca, twórcy diagnistyki karmicznej.
Terapia pomaga zrozumieć i dotrzeć do głębokich przyczyn coraz częściej narastającego w nas niezadowolenia:
- z życia,
- trudności we wzajemnych relacjach,
- w związkach, rodzinie, pracy,
- pojawiających się problemach oraz chorób.


W jaki sposób temu zaradzić?
Podstawą pracy metodą Diagnostyki Karmicznej - jest zrozumienie wielopłaszczyznowej natury ludzkiego bytu i adekwatne oddziaływanie na wszystkich jego poziomach.
- fizycznym - docieramy do każdej tkanki i komórki ciała, uwalniamy blokady i pobudzamy pracę wszystkich narządów
- energetycznym - usprawniamy pracę poszczególnych centrów energetycznych i przepływy energii w ciele
- emocjonalnym - poprawiamy niezadawalający stan psychiczny wykorzystując proces transformacji
- mentalnym - dzięki zdolności głębokiego wglądu w biopole oraz odczytywania zawartych w nim informacji mamy możliwość zrozumienia przyczyn dotykających nas problemów oraz zmiany destrukcyjnych programów, uzależnień i wzorców myślowych.
- duchowym - do którego możemy się unieść za pomocą medytacji i otworzyć na przepływ czystej energii.

Co to jest Diagnostyka Karmiczna?

Dzięki Diagnostyce Karmicznej możesz uporządkować swoje życie w obszarach:
1. OKRES PRENATALNY I PODSTAWY PROGRAMÓW KARMICZNYCH
- negatywne programy w biopolu człowieka,
- podświadome programy i uzależnienia,
- przyczyny braku równowagi,
- przeżyte traumy,
- proces transformacji destrukcyjnych programów z okresu prenatalnego, dzieciństwa oraz relacji z rodzicami,

2. UWARUNKOWANIA RODZINNE
- uporządkowanie relacji z dziadkami, rodziną,
- problemy z dziećmi (aborcje, choroby, poronienia, śmierć dziecka),
- drzewo genealogiczne,
- oczyszczenie linii genetycznej jednego z rodziców,
- ustawienia matrycy energetycznej rodziny dla każdej osoby.

3. ZWIĄZKI MAŁŻEŃSKIE I PARTNERSKIE
- przyczyny problemów w komunikacji międzyludzkiej,
- rozpoznawanie i uwalnianie traum,
- proces transformacji związany z uwolnieniem destrukcyjnych programów i porządkowanie wzajemnych relacji,
- otwarcie się programowanie harmonijnego życia w obecnym związku,
- oczyszczanie poprzednich relacji i otwarcie się na nowy związek w przypadku osób samotnych,
- odczytywanie z biopola i odpowiadanie na najbardziej nurtujące pytania dotyczące przyczyn istniejących problemów w związkach.

4. PROBLEMY W RELACJACH SPOŁECZNYCH
- problemy w przedszkolu, szkole, liceach i na studiach,
- relacje w miejscu pracy,
- kontakty z przyjaciółmi, sąsiadami, najbliższym środowiskiem,
- oczyszczanie i transformacja energii  pomieszczeń mieszkalnych i w miejscach pracy,
- proces uwalniania traum, destrukcyjnych wzorców myślowych i przekonań oraz transformowanie ich w celu otwarcia i wejścia w pozytywny aspekt tych relacji,
- odczytywanie z biopola i odpowiadanie na najbardziej nurtujące problemy dotyczące relacji.

Sesje Indywidualne telefoniczne i online - Diagnostyka karmiczna.
- uzdrawianie na poziomie: fizycznym, psychicznym, duchowym, emocjonalnym,
- rozwiązywanie problemów: rodzinnych, biznesowych i sercowych,
Czas trwania sesji ok 50 min.
Opłata: 250 zł (tylko na wcześniejsze zapisy).

Ewa.Bremec.250.jpg

EWA BREMEC
Terapeutka, tłumaczka książek Marjana Ogorevca. Ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologiczne studia podyplomowe. Zdobywała wiedzę alternatywną kończąc kursy rozwoju duchowego w różnych miejscach świata.
Zgłębiała tajniki medytacji w tradycji zarówno Wschodu jak i Zachodu.
W oparciu o posiadane zdolności pozazmysłowe, pozwalające na odczytywanie subtelnych poziomów energetycznych, opracowała Wielopoziomową Terapię Energetyczną - Pramana.
Praktykuje hatha jogę oraz techniki relaksacyjne. Prowadzi wykłady i seminaria z dziedziny diagnostyki karmicznej.

Relacje uczestników sesji indywidualnych i seminarium wyjazdowego
w Starzynie w Puszczy Białowieskiej w 2018.

EWA BREMEC - o metodzie Diagnostyki Karmicznej.
Porządkowanie przestrzeni własnego życia.

- W większości przypadków, na warsztaty oraz konsultacje indywidualne przychodzą osoby, które starają się rozwiązać problemy w związkach, rodzinie, miejscu pracy, czy poprawić niezadowalający stan własnego zdrowia. Mają nadzieję, że dzięki możliwości uzyskania informacji z biopola, (które znane jest także, jako pole, pole morfogenetyczne, pole informacyjno-energetyczne, czy pole akaszy), uda im się zrozumieć przyczyny i osiągnąć satysfakcjonującą poprawę. Ważnym elementem tego procesu stanowi zrozumienie, że zarówno problemy, jak i choroby, nie są złem koniecznym, ale pomocą na drodze podnoszenia świadomości i duchowego wzrostu. Są niczym migające czerwone światełko, sygnalizujące, że powinniśmy się zatrzymać, zweryfikować dotychczasowe postępowanie, oraz zastanowić nad obraniem nowej, lepszej drogi. Aby znajdując się w trudnej, a niejednokrotnie traumatycznej sytuacji nie czuć się jak bohater toczącego się dramatu, ale dzięki zrozumieniu, rozpocząć prowadzącą do poprawy, pracę nad sobą.

Kluczowym momentem, niezbędnym do podjęcia decyzji i rozpoczęcia procesu przemian, jest uświadomienie sobie wielopoziomowej struktury ludzkiego bytu. Ponieważ ciało fizyczne, na którym rozpoznajemy symptomy choroby wraz z ludzką psychiką, związane są z poziomem materii. Natomiast przyczyny ukryte są zwykle głębiej, na poziomie uczuć i emocji, na poziomach informacyjno-energetycznych (możemy tam odnaleźć wzorce i programy odziedziczone po przodkach, czy przyniesione z poprzednich wcieleń). Jak również na poziomie duchowym, gdzie realizowany jest cel duszy, a problemy uwarunkowane są karmicznie i związane z zadaniem obecnego życia. I to właśnie dla zrozumienia tego wyższego celu, podświadomie dążymy do sytuacji (jednej lub wielu), które zmuszają nas niejako do podjęcia poszukiwań. Czasem osoba, aby podnieść poziom świadomości i wykonać znaczący krok naprzód, na drodze ewolucji własnej duszy, kieruje się celowo w stronę traumatycznej sytuacji, gdyż potrzebuje doświadczenia przeciwnego do tego, jakie miała w przeszłości. Często też właśnie, dlatego, trafia na tego typu warsztaty, czy konsultacje, pomimo iż czasem w ogóle sobie tego nie uświadamia, bo kieruje ją tam intuicja, związana z poziomem duszy.

Warto wiedzieć, że dopóki nie przestaniemy szukać winy oraz winnych na zewnątrz, nie zrozumiemy, że sytuacja zewnętrzna stanowi odzwierciedlenie naszego wewnętrznego stanu, nie zrozumiemy przyczyn i nie rozpoczniemy pracy nad sobą, tak długo, nawet chwilowa poprawa, czy wycofane symptomy, będą wracać i wymuszać podjęcie zdecydowanych działań. Tego typu warsztaty są okazją zwrócenia się do wewnątrz, zrozumienia istoty i przyczyny własnych ograniczeń oraz uwolnienia się ze skostniałych wzorców, programów czy uzależnień. Są pomocą do rozpoczęcia procesu transformacji, pozwalającego prowadzić bardziej świadome i satysfakcjonujące życie. Zrozumienia, że dzień dzisiejszy jest efektem postępowania w przeszłości oraz zalążkiem tego, co dopiero nadchodzi - Ewa Bremec.

bottom of page